Đóng

17 Tháng Bảy, 2017

Danh sách các trường Hàn cho du học sinh lựa chọn

Trung tâm du học QUỐC TẾ VIỆT PHÁT công bố danh sách các trường Đại Học liên kết kỳ tháng 9-12/2016 cho toàn thể các du học sinh nắm được và lựa chọn danh sách cụ thể như sau :

STT Tên Tiếng Hàn Tên Tiếng Anh Địa chỉ Học phí
1 서울대학교 Seoul National 1 Gwanak-ro,Gwanak-gu,Seoul 1.630.000/1kỳ
2 연세대학교 Yeonsei University 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu, Seoul 1.600.000/1kỳ
3 성신여자대학교 Sungshin Women’s University 2, Bomun-ro 34da-gil, Seongbuk-gu, Seoul 1.200.000/1kỳ
4 숙명여자대학교 Sookmyung Women’s University 100 Cheongpa-ro 47-gil, Yongsan-gu, Seoul 1.450.000/1kỳ
5 단국대학교 Dankook University 152 Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do thay đổi
6 고려대학교 Korea University  145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul 1.630.000/1kỳ
7 한국외국어대학교 Hankuk University of Foreign Studies 107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 1.550.000/1kỳ
8 전북대학교 Chonbuk National University 567 Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 1.300.000/1kỳ
9 강원대학교 Kangwon National University 192-1 Hyoja 2(i)-dong, Chuncheon-si, Kangwon 1.500.000/1kỳ
10 세명대학교 Semyung University  65, Semyeong-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do 1.300.000/1kỳ
11 경희대학교 Kyung Hee University 26, Kyungheedae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 1.700.000/1kỳ
12 한국국제대학교 International University of Korea 270 Sangmun-ri, Munsan-eup, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 1.300.000/1kỳ
13 이화여자대학교 Ewha Womans University 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul 1.600.000/1kỳ
14 동국대학교 경주캠퍼스 Dongguk University Gyeongju Campus 123, Dong-daero, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 1.100.000/1kỳ
15 동국대학교 Dongguk University 30 Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul 1.600.000/1kỳ
16 총신대학교 Chongshin University  143, Sadang-ro, Dongjak-gu, Seoul 1.200.000/1kỳ
17 한영대학교 Hanyeong College 19 Yeoseo-dong, Yeosu-si, Jeollanam-do 3.000.000/1năm
18 개신대학원대학교 Reformed Graduate University 203-8 Mia-dong, Gangbuk-gu, Seoul 3.000.000/1năm
19 상명대학교 Sangmyung University  20 Hongjimun 2-gil, Jongno-gu, Seoul 1.270.000/1kỳ
20 을지대학교 Eulji University 143-5 Yongdu-dong, Jung-gu, Daejeon  

seo-kyeong-university---du-

Việt Phát nâng cao chất lượng cho bạn!

Danh sách trường Hàn Quốc Related
Chat Facebook