HƯỚNG DẪN HỒ SƠ DU HỌC SINH HÀN QUỐC

TT Đối với du học sinh Số lượng Ghi chú 1 Ảnh 3×4(25 cái); 4×6(25cái) – ảnh nền trắng, áo trắng,  Đeo […]

17 Tháng Bảy, 2017